Even Voorstellen:

Mijn naam is Helmy Willems en ik ben al 31 jaren werkzaam in het basisonderwijs. Ik heb les gegeven aan de groepen 3 t/m 8 in het basisonderwijs. Daarvan ben ik 13 jaren werkzaam geweest als Remedial Teacher en begeleider van (zorg)leerlingen met een arrangement. Ik begeleid kinderen met leerachterstanden, leerproblemen en met hiaten in de leerstof. Daarnaast begeleid ik ook zorgleerlingen, kinderen met een arrangement. Kinderen met autisme, AD(H)D, HSP, NLD, DCD,… Ik leg tijdens deze begeleiding de nadruk op 2 invalshoeken: de werkaanpak/structuur en de sociaal/emotionele vaardigheden. Mijn kracht ligt in zeer korte tijd voelen en zien wat er in een kind omgaat. Ik creëer een veilig klimaat, stel me kwetsbaar op en ben begripvol. Vanuit mijn expertises weet ik hoe ik moet handelen

Hulp

Er wordt hulp op maat aangeboden. De begeleiding wordt afgestemd op de behoefte van het kind.

Empatisch

Door invoelend te zijn van begrip en zich goed kunnen verplaatsen in de situatie van het kind, voelt het kind zich geaccepteerd en gewaardeerd. Dit is een voorwaarde om tot leren te komen.

Leren

Hoe moet je leren? Het kind is bewust en actief bezig met zijn eigen leerproces. Beter leren m.b.v. je “eigen talenten”.

Motivatie

D.m.v. oplossingsgerichte kindgesprekken te voeren wordt het kind gemotiveerd eigenaar te worden van het eigen leerproces. Motivatie leidt tot meer zelfvertrouwen en eigen verantwoordelijkheid.

You

Jij staat centraal in de begeleiding!