Tarieven

Praktijk voor jufHelmy.nl hanteert een uurtarief van € 45,00*. Dit tarief is vastgesteld met behulp van de richtlijnen van de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers).

Prijslijst

• Intakegesprek: gratis

• Handelingsplan opstellen/evalueren: € 45,00 per uur

• Observatie en/of gesprek op school (indien wenselijk): € 45,00 per uur

• Remedial teaching/ Gedragscoaching: 

  * € 45,00 per les (waarvan 45 minuten les en 15 minuten voorbereiding en verslaglegging)

  * €56,00 per les (waarvan 60 minuten les en 15 minuten voorbereiding en verslaglegging)

• Materiaalkosten: € 10,00

• Evaluatiegesprek: gratis

Remedial Teaching is vrijgesteld van BTW!

Algemene voorwaarden

Aan het einde van de maand krijgt u een factuur, die u binnen 14 dagen na dagtekening dient te voldoen. Op bovengenoemde tarieven is geen BTW van toepassing.
Uw kind komt één keer per week naar de praktijk, afhankelijk van het handelingsplan. De begeleiding wordt individueel gegeven en duurt 45 minuten of 60 minuten per keer. Na de les is er altijd ruimte voor vragen of het bekijken en bespreken van het werk van uw kind.

De afgesproken lestijden zijn bindend en bij verzuim moeten de lessen doorbetaald worden. De tijd is namelijk gereserveerd voor een langere periode. Indien er 24 uur voor de begeleiding wordt afgezegd, kan er naar een vervangende tijd gezocht worden. Als u binnen 24 uur voor de geplande begeleidingstijd afzegt, wordt de les in rekening gebracht. Er worden geen lessen gegeven gedurende de schoolvakanties van het basisonderwijs.

De kosten zijn over het algemeen voor de ouders zelf. Er zijn soms echter gevallen waarbij de kosten (gedeeltelijk) worden vergoed door bijvoorbeeld de zorgverzekeraar of een persoonsgebonden budget.