Gedragscoaching

Wat doet een gedragscoach?

Een gedragscoach richt zich op vragen als ‘wat kan de leerling wél’ en ‘wat doet de leerling goed’? Dit is het vertrekpunt bij een oplossingsgerichte aanpak. In plaats van te zoeken naar de oorzaken van een probleem wordt er gezocht naar werkbare oplossingen. Voor het vinden van werkbare oplossingen past de gedragscoach een interventiecyclus toe.

Werkwijze

De nadruk ligt vooral op preventie van gedragsproblemen waarbij uitgegaan wordt van “mogelijkheden”. Door gesprekken met kinderen te voeren willen we de betrokkenheid van kinderen vergroten zodat ze meer eigenaar worden van hun leerproces.

"Oplossingsgerichte kindgesprekken"

Welk vak vind je moeilijk en hoe komt dat?…

Welke hulp heb je nodig?…

Wat zou je zelf anders kunnen doen?…

Welke score zou je willen halen op de volgende toets en wat heb je daarvoor nodig?…

Het kind laten meedenken over persoonlijke leerdoelen werkt positief. Hierdoor worden zij meer “eigenaar’ en kunnen zo ook hun belemmeringen aangeven. Het kind leert problemen omzetten in vaardigheden. I.p.v. te zoeken naar de oorzaken van een probleem, wordt er gezocht naar werkbare oplossingen..

Help, mijn hoofd zit vol!!

Kort lontje, starheid, onoplettendheid, afleidbaarheid,

vergeetachtigheid, impulsiviteit, vertraagde reactiesnelheid,…

Dit onbegrepen gedrag kan leiden tot misverstanden in de communicatie, strijd en wederzijds begrip. Hoe zorg ik nu goed voor mezelf nu ik weet dat het zo werkt in mijn hoofd, en hoe kunnen anderen mij hierin ondersteunen. Het kind is uiteindelijk in staat positieve oplossingen in te zetten, waardoor ze zelf het volle hoofd leeg maken.
Het kind gaat uiteindelijk zelf 3 positieve oplossingen inzetten, waardoor het zelf het volle hoofd kan leeg maken. En daardoor met meer plezier naar school gaat.