Remedial teaching

Wat is remedial teaching?

Remedial teaching betekent: professionele didactische hulp, wanneer het leerproces van een kind op school niet volgens de verwachting verloopt. Een Remedial Teacher is een leerkracht die speciaal is opgeleid om kinderen met leerproblemen doelgericht te helpen. Remedial teaching richt zich meestal op kinderen die problemen hebben met (begrijpend) lezen, rekenen, spelling en taal. Meestal is er sprake van een leerachterstand, hiaat in de leerstof of een leerprobleem. Remedial teaching probeert óók de oorzaak van een leerprobleem op te sporen en aan te pakken. Zo kunnen sociaal – emotionele problemen ook een oorzaak zijn voor leerproblemen.

Hoe?

Er wordt gewerkt m.b.v. remediërende methodes. Daarbij wordt veel gebruik gemaakt van visuele materialen en stappenkaarten (hulpplan). Hulp wordt geboden op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen, taal en spelling.

Vakgebieden

Rekenen:

• Splitssommen t/m 10

• Optel -en aftreksommen over het tiental heen

• Oriëntatie in de getallen t/m 100 en 1000

• Automatiseren van de tafelsommen

• Cijferend optellen, aftrekken en vermenigvuldigen

• Staartdelingen

• Meten (oppervlaktematen, inhoudsmaten, weegmaten), tijd (digitale en analoge klok) en kalender, geld

• Redactiesommen (verhaalsommen)

• Breuken en procenten (rente en korting) en komma’s

Spelling:

• Kennis van medeklinkers, korte en lange klanken en tweetekenklanken

• Spellingscategorieën: woorden met eind d / t, woorden met ng/nk, woorden met s/z, woorden met v/f, woorden met aai/ooi/oei, woorden met eer/oor/eur, woorden met uw/eeuw/ieuw, woorden met au/ou, woorden met ei/ij, woorden met ie/i, woorden met g/ch, woorden met t/th woorden met s/c/k, …

• Moeilijke uitgangen: woorden met –lijk, -isch, -teit/heid, -ig, woorden met meervoud ’s, woorden met trema’s, …

• Foutloos schrijven van woorden met open en gesloten klankgroepen

• Werkwoordspelling, kofschip

• Ontleden: onderwerp, persoonsvorm, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, persoonlijk voornaamwoord, lidwoorden, voltooid deelwoord, bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord, bezittelijk voornaamwoord, telwoorden, naamwoordelijk gezegde, werkwoordelijk gezegde, koppelwerkwoorden, voorzetsels, …

Begrijpend lezen

• Woordenschat

• Aanleren van strategieën om tot het juiste antwoord te komen

• Relaties/verwijswoorden

• Gebruik van een stappenplan

Tekstinzicht verwerven

• Onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken

• Relaties leggen tussen tekstdelen (inleiding, kern, slot) en teksten

• Ordent informatie (bijv. m.b.v. signaalwoorden) voor een beter begrip

• Herkent beeldspraak (letterlijk en figuurlijk taalgebruik)

• Relaties tussen en binnen teksten evalueren en beoordelen

• Bedoeling van tekstdelen en/of specifieke formuleringen duiden

• Bedoeling van de schrijver verwoorden

• Leren samenvatten van een tekst

Specialisatie spelling

Op het gebied van spelling ben ik extra gespecialiseerd. Er wordt gewerkt met een remediërende methode, die erg geschikt is voor kinderen met (risico)dyslexie. Deze remediërende methode is zeer geschikt voor kinderen die vastlopen bij de spellingslessen op school. Voor kinderen met spellingsmoeilijkheden en (risico-)dyslexie. Het is een methode die werkt met kleur. Heb je moeite met het foutloos schrijven van woorden met open en gesloten klankgroepen? Dan bieden de kleurencodes een oplossing voor het schrijven van deze woorden. Klanken en klankstukjes die je hoort, zet je om in de juiste tekens en woorddelen. Een remediërende spellingsmethode, waarbij je schrijft en denkt in kleur!