Werkwijze

Op basis van alle beschikbare gegevens, die vanuit ouders en school voorhanden zijn, wordt een beginsituatie bepaald en een handelingsplan opgesteld.

Indien nodig, zal in overleg met ouders en/ of school, besloten worden of een observatie in de klas wenselijk of aanvullend kan zijn. Als de beginsituatie helder is kan de begeleiding op maat starten.

Na een periode van ongeveer 8 a 10 weken wordt er met de ouders en/ of school geƫvalueerd. Afhankelijk van de vorderingen wordt in overleg met de ouders en/ of school bepaald of de r.t. gecontinueerd wordt of dat we gaan afronden.

De begeleidingen zijn individueel en op maat. Deze geschieden in de praktijk aan huis of in overleg op school. Het kind krijgt een huiswerkmap, waarin het thuis moet werken, zodat de aangeboden technieken/strategieƫn beter beklijven.